Deltalift

Galvanoservice grundare Anders Hansen uppfann år 1974 godstransportören Deltaliften vilken också patenterades år 1988.

Deltaliften som idag sålts i över 300 exemplar är en eldriven taktransportör i varierad storlek och lyftkapacitet anpassad efter kunden önskemål och behov.

Genom att frångå den vanliga saxkonstruktionen vid upp- och ner rörelse halveras inte bara materialåtgången utan också dess totala storlek i uppfällt läge.

Deltaliften finns i modellerna 600, 1100, 1500 och 2000 vilka också går att få med vibration och tiltfunktion för avrinning.

Vi utför även service och reparation av våra Deltaliftar!